כנס הרשת השנתי של מובילים באקדמיה

01.05.2023 כנסים ואירועים

רשת העמיתים והעמיתות של מובילים באקדמיה נפגשה בכנס הרשת השנתי שעסק ב"קונפליקט – אקדמיה בחברה מקוטבת." מטרת הכנס היתה הבנת תפקידה והשפעתה של האקדמיה בחברה מקוטבת. צוות מובלים באקדמיה מאמין שבירור מהותה של השותפות בחברה הישראלית הוא אתגר מנהיגותי ראשון במעלה ומשום כך יש חשיבות להבנת תפקידה של האקדמיה בתהליך שכזה. לצד תפקידי האקדמיה, נוכח באופן אינהרנטי גם האתגר הניהולי, שכן חברות וחברי הסגלים השונים במוסדות האקדמיים משקפים את השבטים השונים והקיטוב החברתי בחברה הישראלית, מה שהופך את משימת הניהול למאתגרת אף יותר.

במסגרת הכנס העמקנו את הבנתו את המושג "קונפליקט" בהיבט החברתי, הניהולי והאקדמי. פגשנו מנהיגות ומנהיגים באקדמיה שמובילים ומנהלים תהליכים משמעותיים במציאות מורכבת. בפאנל של עמיתי ועמיתות הרשת התקיים דיון על ההתמודדות עם אתגרים הנובעים מהמציאות הישראלית בעת הזו. הדיון התמקד בהתלבטויות המשתתפים לגבי רמת המעורבות של הגופים והמוסדות באתגרים הנוכחיים ובדרכים להכיל את הקולות השונים וליצור מרחב אקדמי – חינוכי שמאפשר שיח ודיאלוג.

בכנס גם נפגשו לשיחה פרופ' יפעת ביטון נשיאת המכללה האקדמית אחווה ופרופ' מרק שטייף רקטור אוניברסיטת על האתגרים שמציבה החברה הישראלית בפני האקדמיה. בשיחה עלה, בין השאר, העיסוק בקידום גיוון לעומת קידום מצוינות והאם מדובר בתחומי עיסוק משלימים או מתנגשים.

מוזמנים להכנס לדף הכנס להתרשם וללמוד. לחצו כאן