שיחה על המשכיות ההובלה עם דיקני הפקולטה למדעי המחשב, טכניון.

10.01.2023 מאזינים באקדמיה

תני כ"ץ בשיחה עם 4 דיקנים (3 מתוכם לשעבר) ועם ראשת המנהל בפקולטה למדעי המחשב ע"ש טאוב בטכניון. השיחה עם הדיקנים וראשת המנהל של הפקולטה תתמקד בתפקידי הדיקן, בהמשכיות ובמערכת היחסים בין הצוות המוביל לדורותיהם תוך ניתוח השפעתם על הצלחת המהלך ומיקוד בקשיים ובמורכבות שנדרשו להתגבר עליהם. באופן משלים תעסוק השיחה בתחושת השותפות של כלל חברי הסגל, מנהלי ואקדמי כאחד, לפקולטה כתשתית להמשכיות ולתמונת עתיד שלמה ומתפתחת.