האקדמיה הלאומית למדעים 2/8/21- Science Of Tomorrow

29.07.2021 משולחן השותפים
האקדמיה הלאומית למדעים 2/8/21 
קרן משפחת בלווטניק עם האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים והאקדמיה למדעים של ניו יורק
מקיימות כנס בנושא: Science Of Tomorrow