What university partnerships do for local people

פרופ' רוברט אליסון, סגן הקנצלר ונשיא אוניברסיטת לובורו, דן בהשפעת האוניברסיטה על הכלכלה המקומית, (כמעסיקה הגדולה ביותר באזור) ועל התושבים המקומיים באמצעות שותפויותיה באזור.