one university: תרגיל חקר באוניברסיטה העברית

מה המשמעות של One University? מה היתרונות והחסרונות של המודל. בתרגיל חקר שהובילו נתנאל כץ, יואב בן אריה ועינת חיים כץ מצוות התוכנית מובילים באקדמיה, נחקר הנושא תוך התמקדות באוניברסיטה העברית והקמפוסים שלה.