Employee Engagement in the Higher Education Sector

מה זה בעצם מעורבות עובדים, מה החשיבות שלה לארגון וכיצד בהובלה נכונה ניתן להשתמש בה לטובת קידום תהליכים ופרויקטים? הטקסט המצורף עונה על השאלות האלו, לצד שאלות נוספות הקשורות באופן ספציפי למעורבות עובדים בסקטור ההשכלה הגבוהה לנוכח האתגרים בתחום. הדו"ח כולל מקרי מבחן וסקירת ספרות ויצא ביוזמת UCEA ו UHR