מצגת חדשנות ויזמות

רינת גיא, עיריית תל אביב

— 1 —

— 2 —