״ההובלה מתחלפת – הצמיחה נמשכת“ בפקולטה למדעי המחשב, טכניון (ראיון מצולם)

תני כ"ץ בשיחה עם 4 דיקנים (3 מתוכם לשעבר) ועם ראשת המנהל בפקולטה למדעי המחשב ע"ש טאוב בטכניון. השיחה עם הדיקנים וראשת המנהל של הפקולטה מתמקדת בתפקידי הדיקן, בהמשכיות ובמערכת היחסים בין הצוות המוביל לדורותיהם תוך ניתוח השפעתם על הצלחת המהלך ומיקוד בקשיים ובמורכבות שנדרשו להתגבר עליהם. באופן משלים עוסקת השיחה בתחושת השותפות של כלל חברי הסגל, מנהלי ואקדמי כאחד, לפקולטה כתשתית להמשכיות ולתמונת עתיד שלמה ומתפתחת.

בעלי תפקיד במערך האקדמי מתמנים לקדנציות קצרות וקצובות של כ־3 שנים (בטכניון שנתיים) אותה ניתן להאריך עד כשש שנים. עם סיום הקדנציה חוזרים ממלאי התפקיד לשורות ומתמנה במקומם חבר סגל אחר.

הקדנציות הקצובות והחילופים המתמשכים, על כל המשתמע מכך מבנית, מקצועית ובין־אישית, מאתגרים את היכולת להוביל תהליכי שינוי ארוכי טווח בפקולטה, כמו גם מייצרים חוסר סינכרון בין הובלה אקדמית מתחלפת והובלה מנהלית קבועה ומתמשכת. נוכח אתגר זה של המשכיות, הפקולטה למדעי המחשב בטכניון בולטת מאד לחיוב. בתהליך המובל על ידי ארבעה דורות של דיקנים בשיתוף עם מובילה מנהלית, עברה הפקולטה בשני העשורים האחרונים שינוי מאד מהותי. בתקופה זו חל גידול מתמשך במצוינות המחקרית, במענקי המחקר, בכמות הסטודנטים בכל התארים וברמתם (ספי קבלה) ובתחושת שביעות הרצון שהם מבטאים, בכמות ובאיכות קליטות חברי הסגל, בצמיחה וההתפתחות הפיסית ובממשק של הפקולטה עם המרחב התעשייתי ובאימפקט הכולל של הפקולטה בטכניון. כל זה מלווה בתחושת מחוברות מאד גבוהה של כל חברי הסגל המנהלי והאקדמי כאחד.

אין ספק כי בין מרכיבי ההצלחה השונים היכולת לייצר המשכיות בין הדיקנים, כשכל אחד מהם נרתם לשרת תמונת עתיד משותפת ובו זמנית מחדד את תרומתו המובחנת, מהווה מרכיב מרכזי. השיחה עם הדיקנים וראשת המנהל של הפקולטה תתמקד בתפקידי הדיקן, בהמשכיות ובמערכת היחסים בין הצוות המוביל לדורותיהם תוך ניתוח השפעתם על הצלחת המהלך ומיקוד בקשיים ובמורכבות שנדרשו להתגבר עליהם. באופן משלים תעסוק השיחה בתחושת השותפות של כלל חברי הסגל, מנהלי ואקדמי כאחד, לפקולטה כתשתית להמשכיות ולתמונת עתיד שלמה ומתפתחת.