שיפור מפת הייצוג המגדרי באקדמיה בעזרת יועצות לקידום נשים

עידית סלומון וד"ר דפנה גץ ממוסד שמואל נאמן בטכניון כתבו נייר עמדה שעוסק בתפקידן של יועצות לקידום נשים ומטרתו לסייע בהפיכת התפקיד למשמעותי בקידום השוויון המגדרי בסגל הבכיר במוסדות להשכלה גבוהה.