קטגוריות המייצגות יכולות וכישורים בקרב דיקנים- איור מתוך דוח משותף עם מוסד נאמן