קטגוריות המייצגות יכולות וכישורים בקרב דיקנים

הקטגוריות המייצגות יכולות וכישורים אצל דיקנים, מתוך דו"ח משותף של מובילים באקדמיה ומוסד שמואל נאמן בטכניון.