ציוני דרך בהתפתחות ההשכלה הגבוהה בישראל

פרופ' עמי וולנסקי מסביר על תהליכים מרכזיים שהשפיעו על מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל . ההרצאה ניתנה במסגרת פרויקט האקדמיה: היסטוריה מקומית מזווית גלובלית, השוואתית ותרבותית.