נתונים על סטודנטים חדשים לפי מצב חברתי-כלכלי אוקטובר 2021

מרכז המחקר והמידע בכנסת הוציא בסוף שנת 2021 מסמך המרכז את נתונים על סטודנטים חדשים בגילאי 18-30 שהחלו ללמוד לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה בשנת תש"ף (20/2019). הנתונים מוצגים לפי מצב כלכלי חברתי ומאפשרים ללמוד על ההבדלים בהעדפות ללימודים.