ניתוח איכותני של ראיונות עם מנהיגים ומנהיגות באקדמיה בישראל – מתוך דוח משותף עם מוסד נאמן

בחודשים מאי עד יולי 2021 ערך צוות מחקר ממוסד שמואל נאמן בטכניון ראיונות עם 23 מנהיגים בתפקידים שונים במוסדות אקדמיים שונים. השיחה התמקדה בתהליכי הבחירה לתפקיד, תהליכי ההכשרה והערכה, האתגרים ויתרונות של תפקיד מנהיגותי באקדמיה ומה הנקודות החשובות לשיפור ושימור. חלקים מהראיונות והמסקנות מהם מוצגים בדו"ח המאפשר הצצה מרתקת לחוויות ותובנות של נציגי ההובלה האקדמית.