ניתוח איכותני של ראיונות עם מנהיגים ומנהיגות באקדמיה בישראל – מתוך דוח משותף עם מוסד נאמן