ניהול ממשקים ושיתופי פעולה

מה החשיבות והתרומה של יצירת שיתופי פעולה כדי לקדם תהליכים וליצור אקלים עבודה חיובי ומקדם.