התכנית הרב שנתית

פרופ' יפה זילברשץ, יו"ר הות"ת, מציגה את התוכנית הרב שנתית של הות"ת בכנס ה8 להשכלה  הגבוהה, יוני 2021. במסגרת ההרצאה פורשת זילברשץ את המגמות המרכזיות בתוכנית הות"ת, ומפרטת על התקציבים ותחומי המחקר שזוכים לקידום מיוחד.