התכנית הרב שנתית

פרופ׳ יפה זילברשץ, יו״ר ות״ת
מתוך כנס ההשכלה הגבוהה, יוני 2021

https://www.youtube.com/watch?v=IIWWU_G-g7o&list=PLN_VujyYfU01UVxBe_3G7FpFh-sUf4KRP&index=3&ab_channel=%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94%D7%9C%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%94