מרכזי חדשנות באקדמיה

מרכזי חדשנות ויזמות נפתחו בשנים האחרונות באקדמיה בקצב מוגבר. המסמך המצורף סוקר את הנעשה בתחום כחלק מגיבוש מדיניות תמיכה וקידום חדשנות ויזמות של המל"ג-ות"ת. המידע בו יכול לתרום כל מי ששוקל לפתוח מרכז נוסף.