מצגת תמונת מצב המנהיגות בהשכלה הגבוהה (מתוך כנס המנהיגות השנתי)

המנהיגות האקדמית היא מקרה ייחודי של מנהיגות. מנהיג אקדמי מוצלח הוא מפתח חשוב בהתמודדות של מערכות ההשכלה הגבוהה עם אתגרים ועם המציאות המשתנה במהירות. במחקר משותף של מובילים באקדמיה ומוסד שמואל נאמן בטכניון נבחן מצב המנהיגות באקדמיה כיום וכיצד ניתן לשפר ולחזק אותה לאורך כל שדרת הניהול האקדמי. מוזמנים להתרשם מתוצאותיו המרכזיות.