מצגת תמונת מצב המנהיגות בהשכלה הגבוהה (מתוך כנס המנהיגות השנתי)