מצגת אזרחות ארגונית (מתוך הכנס השנתי)

אזרחות ארגונית היא מונח מתחום הפסיכולוגיה הארגונית המתאר את מעורבות הפרט בפעילות אשר אינה נכללת בדרישות התפקיד הפורמליות אך תורמת לקידום הארגון. בעולם האקדמי אזרחות ארגונית היא מרכיב משמעותי בהתנהלות הסגל האקדמי. מוזמנים ללמוד קצת על מרכיביה, יתרונותיה ולחשוב כיצד מקדמים מעורבות שכזו אצלכם.