מעורבות חברתית של סטודנטים שותפויות אקדמיה – קהילה

בשנים האחרונות ברוב המוסדות להשכלה גבוהה בישראל פותחו תוכניות להגדלת מעורבות הסטודנטים בקהילה. המאמר שכתבו פרופ' דפנה גולן, ד"ר צביקה אור ופרופ' יונה רוזנפלד עוסק בתוכניות המקדמות שותפות אקדמיה- קהילה ונפרטים בו מספר עקרונות למעורבות חברתית של סטודנטים.