מנהיגות מקדמת במוסדות ההשכלה הגבוהה

בשנים האחרונות ובעקבות משבר הקורונה גבר העניין במחקר על מנהיגות אקדמית במוסדות להשכלה גבוהה. המחקר מתמקד בפיתוח מנהיגות מקדמת היוצרת תרבות ארגונית שיתופית, מתפתחת באופן תדיר וקשובה לאתגרים בלתי צפויים. מנהיגות כזו, על פי המאמר, תורמת לתחושת הסיפוק והמוטיבציה של העובדים.