מנהיגות בסביבה משתנה – מתוך דוח משותף עם מוסד נאמן