מנהיגות בסביבה משתנה – מתוך דוח משותף עם מוסד נאמן

המנהיגות האקדמית העכשווית והעתידית ידרשו להתאמות בכדי להתמודד עם אתגרי המחר ועם תהליכי השינוי העכשוויים. בדו"ח שבוחן את כלים והמיומנויות הנדרשות להתמודדויות אלו, ממפים החוקרים ממוסד שמואל נאמן בטכניון את החוזקות, הזדמנויות, האיומים והחולשות של המערכת האקדמית. הדו"ח כולל המלצות אסטרטגיות.