מי לומד מה, היכן, מדוע? השלכות חברתיות של ההתרחבות והגיוון במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל

מאמר שכתבה חנה איילון מהחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב ומשווה בין הדיוקן החברתי של תלמידי מכללות לזה של תלמידי אוניברסיטאות. במאמר נבחנים ההבדלים בבחירת מוסדות הלימוד על ידי קבוצות חברתיות שונות בישראל.