תפקידים ותחומי אחריות של ראשי חוגים ומנהלי יחידות אקדמיות – רשימה של אוניברסיטת TUFTS (קישור)

מהם התפקידים ותחומי האחריות של ראשי חוגים ומנהלי יחידות אקדמיות? בתכנית לפיתוח מנהיגות אקדמית של אוניברסיטת TUFTS מציעים רשימה