תפקידים ותחומי אחריות של ראשי חוגים ומנהלי יחידות אקדמיות — רשימה של אוניברסיטת TUFTS

מהם התפקידים ותחומי האחריות של ראשי חוגים ומנהלי יחידות אקדמיות? בתכנית לפיתוח מנהיגות אקדמית של אוניברסיטת TUFTS מציעים רשימה.