תפקידים ותחומי אחריות של ראשי חוגים ומנהלי יחידות אקדמיות — רשימה של אוניברסיטת TUFTS

מהם התפקידים ותחומי האחריות של ראשי חוגים ומנהלי יחידות אקדמיות? בתכנית לפיתוח מנהיגות אקדמית של אוניברסיטת TUFTS מציעים רשימה

https://provost.tufts.edu/celt/files/At-a-Glance-Academic-Leader-Roles-and-Responsibilities.pdf