מגמות המפתח העכשוויות המשפיעות על ההשכלה הגבוהה

מתוך דוח משותף עם מוסד שמואל נאמן בטכניון מוצגים האתגרים הבולטים, האיומים וההזדמנויות המרכזיות איתם תתמודד מערכת ההשכלה הגבוהה בעתיד הקרוב, ובהתאם מה הם החולשות והחוזקות של המערכת האקדמית בהתמודדות זו.