מגמות המפתח העכשוויות המשפיעות על ההשכלה הגבוהה- איור מתוך דוח משותף עם מוסד נאמן