מגדר ואקדמיה

פרופ׳ רחל ארהרד ופרופ׳ מיכל שרון מסבירות על מצבם של נשים באקדמיה, מה המשמעות של אי שילובם בדרגות הגבוהות וכיצד ניתן לתקן את ההטיה המגדרית.