כיצד ליצור מידע מדיונים בשולחן עגול: מאמר מתודולוגי

דיוני שולחן עגול הם חלק חשוב בתהליכי שיתוף ציבור וקידום תהליכים מורכבים. למרות תרומתם אי אפשר להתעלם מהקושי בתרגום התובנות וידע העולים בהם למידע ישים. במאמר שכתבו פרופ' רון קנת וד"ר אביגדור זוננשיין ממוסד שמואל נאמן בטכניון, מוצגים כלים המתמודדים עם הבעיה.