יעדי הקיימות והאימפקט מפרספקטיבה ממשלתית

פרופ' נגה קרונפלד, מדענית ראשית במשרד להגנת הסביבה מציגה את האתגרים והיעדים העתידיים המרכזיים שבהם עוסק המשרד. מתוך כנס רשת "מובילים אימפקט באקדמיה", יוני 2021