יעדי הקיימות והאימפקט מפרספקטיבה ממשלתית

פרופ' נגה קרונפלד, מדענית ראשית במשרד להגנת הסביבה

מתוך כנס רשת "מובילים אימפקט באקדמיה", יוני 2021