יכולות ותכונות למנהיגות וניהול באקדמיה- איור מתוך דוח משותף עם מוסד נאמן