יחסי אקדמיה פריפריה

האקדמיה נתפסת לעיתים כמגדל שן מנותק. לאורך השנים נעשו מאמצים רבים לגשר על הריחוק ולהגדיל את הקשר עם אוכלוסיות מגוונות. בדו"ח מסכם שהוציא מוסד שמואל נאמן בעקבות כנס בנושא "יחסי אקדמיה-פריפריה: עבר, הווה, עתיד", מוצגות הסוגיות המרכזיות ומידע שיכול לעזור לקידום מאמצי הגישור.