יזמות וחדשנות -אקדמיה תעשיה השלב הבא – מתוך כנס ההשכלה הגבוהה

(249) מושב 2 : יזמות וחדשנות – אקדמיה-תעשיה: השלב הבא – YouTube