התמודדות עם צרכים משמעותיים בתנאים מאתגרים

עופר שרגאי, סמנכ״ל תפעול, אוניברסיטת בר־אילן, מציג את תהליך הפיתוח והקידום של פרויקט המעונות באוניברסיטה.