השתקפות מנהיגות וניהול אקדמי במדיה הישראלית – מתוך דוח משותף עם מוסד נאמן