המפגש בין תרבות ארגונית באקדמיה ומנהיגות באקדמיה – מתוך דוח משותף עם מוסד נאמן