המלצות מדיניות לקידום שוויון והוגנות מגדרית במימון מחקר

נייר מדיניות הממליץ על אסטרטגיה לקידום שוויון והוגנות מגדרית במימון מחקרים. הנייר כולל פעולות הניתנות ליישום באקדמיה ובמוסדות המחקר. תפיסת המסמך שנכתב כחלק מתוכנית European Union’s Horizon 2020 על ידי חנה חימי, מיה אשכנזי, מדלן באומרט, ג'אאן האק, היא שפיתוח הרגישות המגדרית בארגון צריכה להיות מבוססת על רציונל מובנה ופרקטיקות המושרשות בתרבות ארגונית.