המחקר בראי המחר- קיימות – מתוך כנס ההשכלה הגבוהה

איך תומכים המוסדות להשכלה הגבוהה במחקר בתחום הקיימות. תחום הניצב במרכז התוכנית השנתית של הות"ת והמל"ג. ברב שיח שהתקיים בכנס ההשכלה הגבוהה ה8, דנו בנושא מהיבטים שונים.