המחקר בראי המחר- קיימות – מתוך כנס ההשכלה הגבוהה

(249) מושב 3 : המחקר בראי המחר – קיימות – YouTube