"המהפכה התעשייתית": שכלול ופיתוח מארג קשרי הגומלין בין האוניברסיטה לתעשייה מר ישי פרנקל, סגן נשיא ומנכ"ל, האוניברסיטה העברית.

— 1 —
השינוי:

הקמת פארק הייטק הצמוד לאוניברסיטה, במטרה לפתח את הממשק של האקדמיה עם עולם המעשה ובכדי להגדיל את ההכנסות העצמיות של האוניברסיטה.

— 2 —
מצוי: ממה נבע הצורך בשינוי ואיזו תכלית הוא נועד לקדם?

השיח על השינוי, כמו הרבה תהליכי שינוי מורכבים, לא התחיל מהחלטה קונקרטית, אלא התבסס על אירועים מצטברים מההיסטוריה של האוניברסיטה. זה התחיל בשנות התשעים סביב ענייני הקרקע של האונ׳. השינוי המחשבתי הגדול אירע לפני כחמש שנים, כשנכנסה לאוניברסיטה הנהלה חדשה. הייתה בהנהלה הבנהשיש הזדמנות עסקית־כלכלית מאוד משמעותית. שינוי נוסף שאירע הינו שינוי אידיאולוגי ביחס למקורות ההכנסה של האוניברסיטה ולייעוד הקרקע שלה. חשוב לציין שהיו א.נשים מאוד טובים לאורך ההיסטוריה של האוניברסיטה שהכינו את הקרקע כדי שאנחנו נוכל ללכת בענק.

חלק מהצורך בשינוי נובע מהחיבור לתכנית ההבראה של האוניברסיטה. היה צורך לייצר מקורות הכנסה פנימיים, שישחררו אותנו מהתלות בכספי תורמים ובכספי המדינה. זאת הזדמנות לעבור מהבראה לצמיחה. על בסיס הצמיחה יתבססו כל הדברים האחרים שקשורים לכלל תפקידי האקדמיה.

— 3 —
רצוי: מה רצינו לשנות בתפיסת ההפעלה?

שילוב בין מעורבות באקו־סיסטם לבין הגדלת ההכנסות העצמיות של המוסד. הקמת פארק הייטק ענק בצמידות לקמפוס ופיתוח ממשק אקדמיה ועולם המעשה.

— 4 —
קשיים והתנגדויות:

הכוחות המרכזיים שצריך לעבוד נגדם הם בעיקר אידיאולוגיים. היו נקודות חיכוך, הגדולה ביותר הייתה סביב בית בלגיה (פקולטי קלאב), שהיא פנינה אדריכלית. כדי
לא לאבד את אחת החברות שלא היה לה מקום בפארק ההייטק, החלטנו להשכיר לה את בית בלגיה לארבע שנים. וקמה צעקה איך אנחנו ממסחרים את האונינברסיטה. זאת פרשה שעוררה המון הדים והמון גלים, אבל אנחנו אמרנו שאנחנו עושים את זה כי זה משרת את האינטרסים הרחבים של האוניברסיטה.

— 5 —
איך: באיזה אופן התנהל השינוי?

זה נבנה מכל מיני אבני דרך:
* החלטה מודעת באונ׳ להגדיל באופן דרמטי את תחומי ההנדסה במוסד.
* יצירת קשרים מבפנים (מרכז יזמות, מרכז קריירה).
* יצירת קשר לעולם החברתי — הושטת יד לקהילה (חרוב, ריפוי בהתמכרויות).

זה אוסף של מהלכים שנובעים מאותה תפיסת העולם שחשוב לנו באקדמיה להיות יותר בקשר עם עולם המעשה. היה צריך לתכלל את הפרויקט הזה ולמרכז אותו. זה תהליך עסקי ארוך. מלווה את כל זה תהליך עומק של מציאת פרטנרים לתהליך. היה צריך לבנות קואליציה רחבה של שותפים. אני מקווה שנצליח לרתום גם את המדינה למהלך.

— 6 —
מסקנות:

הכוחות המרכזיים שצריך לעבוד נגדם הם בעיקר אידיאולוגיים.