הון אנושי לאקדמיה ולמרחב הציבורי

כיצד מחזקים את הקשר בין האקדמיה ושוק התעסוקה? מה תפקידה של האקדמיה ביצירת הון אנושי לעצמה, לתעשייה ובכלל? נושאים אלו עמדו במרכז הדיון בפאנל שהתקיים במסגרת הכנס ה8 להשכלה גבוהה, יוני 2021.