הובלת שינוי בדרך למימוש תמונת העתיד

כיצד מייצרים תמונה עתידית שעליה שואפים להגיע וכיצד תמונה זו תורמת לקידום תהליכים ולרתימת עובדים לחזון מנהיגותי.