אקדמיה בעולם משתנה: לנווט בין מגמות סותרות

פרופ׳ שרה גורי־רוזנבליט מסבירה לאן הולכת האקדמיה והמה המשמעות של המגמות המרכזיות והסותרות המתוות את הדרך.