אקדמיה בעולם משתנה: לנווט בין מגמות סותרות

פרופ׳ שרה גורי־רוזנבליט