איכות חיים בת קיימא בישראל – דוח ועדת מומחים

דוח איכות חיים בת קיימא בישראל נכתב על ידי ועדת המומחים של האקדמיה הלאומית למדעים. הדוח ממפה את משאבי איכות החיים ומבהיר את האתגרים הבולטים בישראל הנוגעים לשימור אותם משאבים.