אוניברסיטאות ישראל – היבטים יחודים בעולם משתנה

פרופ' אורי קירש ממוסד שמואל נאמן בטכניון הוציא את הדוח הנוכחי במטרה לסקור תהליכים המתקיימים בהווה ולהעריך את השפעתם על סוגיות ומגמות עתידיות בתחום ההשכלה הגבוהה. העניין הגדול בדוח הוא התמקדותו בתהליכים היחודים לאוניברסיטאות המחקר בישראל.