על התכנית

סמינר 01

מפגש פתיחה: להיות מוביל באקדמיה אקדמיה לעולם המחר

מהלך הסמינר:

הסמינר עוסק בבניית תשתית רעיונית ומושגית לתוכנית כולה, תוך הכרות ראשונית עם מבנה ומדיניות ההשכלה הגבוהה בישראל ובחינה רחבה של תפקידי האקדמיה במציאות המשתנה. במסגרת הסמינר נניח תשתית ערכית ורגשית לבניית הקבוצה כקהילה לומדת ונגבש במשותף תפיסה ראשונית של מובילות אקדמית.

מושגים מרכזיים:

עמיתים . קהילה לומדת . קהילת מעשה . הקשבה . שהייה . מנהיגות ומובילות אקדמית . תפקידי האקדמיה . מצוינות מחקרית . הוראה איכותית . אימפקט חברתי . העברה טכנולוגית . מבנה מל״ג / ות״ת

מטרות המפגש:

 • הצגה לעומק של מבנה ומטרות התכנית
 • הכרות בין חברי הקבוצה ועיצוב ראשוני של נורמות וערכים
 • דיון עקרוני בתפקידי האקדמיה
 • גיבוש תפיסה ראשונית ביחס למובילות אקדמית

סמינר 02

מובילות בסביבה מורכבת ומשתנה אקדמיה בעולם הדיגיטל

מהלך הסמינר:

בהתבסס על תפיסת ההובלה שעוצבה במפגש הקודם נעסוק בתחילת הסמינר בהעמקת השיח על תפיסות מנהיגותיות מפרספקטיבה של עיצוב ואדפטציה (הסתגלות). בהמשך נקדיש את הזמן ללימוד עומק ודיון באתגר שמציבה הסביבה הדיגיטלית בפני מערכת ההשכלה הגבוהה תוך מיפוי כיווני ההתמודדות האפשריים.

מושגים מרכזיים:

אתגר הסתגלותי . מנהיגות אדפטיבית . מנהיגות טרנספורמטיבית . מנהיגות בתנאי אי־וודאות . זיקה רגשית . מרחבי אי־וודאות . מושגים מעולם הלמידה המקוונת

מטרות המפגש:

 • העמקת העיסוק בתפיסת המנהיגות וניתוח ראשוני של פערים ברמה האישית
 • לימוד האתגר ההסתגלותי שמציבה הסביבה הדיגיטלית בפני מערכות ההשכלה הגבוהה
 • מפגש עם המנהיגות הבכירה במוסדות, ביקור במרכזי מצוינות וקיום שיח סביב אסטרגיית צמיחה ואתגרים

סמינר 03

הבטחת קיימות כלכלית וניהול מושכל של התקציב אקדמיה בראי החברה הישראלית

מהלך הסמינר:

בפתיחת הסמינר, נרצה להעמיק את החיבור בין מנהיגות ותהליכים של הובלת שינוי והשתנות . בהמשך היום נרצה להוסיף לשיח על ההובלה באקדמיה את האחריות בהבטחת המשאבים הנדרשים לקיומה של העשייה הנוכחית והעתידית. בהמשך הסמינר נעסוק בשיח שבין מצוינות אקדמית, הוראה איכותית ואימפקט חברתי.

מושגים מרכזיים:

שינוי והשתנות . כוחות בולמים ודוחפים . התפקיד השלישי . אימפקט חברתי (התפקיד השלישי) . מודל התקציב: מודל המחקר ומודל ההוראה . מדיניות של גם וגם . פילנתרופיה בתהליכי שינוי

מטרות המפגש:

 • מיקוד תהליכי שינוי והשתנות בליבת העיסוק המנהיגותי
 • העמקה בהיבטים שונים הקשורים בקיימות המוסדית ומרחבים אפשריים לפיתוח משאבים
 • חשיפה ודיון בתפקיד החברתי של מוסדות ההשכלה הגבוהה כאתגר הסתגלותי תוך מפגש עם מודלים שונים של הנגשה ויצירת אימפקט
 • מפגש עם המנהיגות הבכירה במוסדות וקיום שיח סביב אסטרגיית הצמיחה ואתגרים

סמינר 04

בין ״הנעת כוכבים״ להכלה ועבודת צוות אתגרי ניהול המשאב האנושי במוסדות להשכלה

מהלך הסמינר:

הסמינר כולו יעסוק בניהול / ניהוג המשאב האנושי באקדמיה על היבטיו השונים. במהלך הסמינר נחשף לאתגרים מבניים ומערכתיים מרכזיים של ניהול המשאב האנושי באקדמיה החל ממודל השכר והתגמול, ניהול מגדר, יחסי מינהלה אקדמיה.

מושגים מרכזיים:

ביורוקרטיה פרופסיונלית . מנהיגות ועבודת צוות . פיתוח טאלנטים . אפקט המספריים ושיוויון מגדרי . מושגים מרכזיים הקשורים בהסכמי השכר והתגמול

מטרות המפגש:

 • מיקוד בתהליכי פיתוח ועבודה בצוותים
 • העמקת העיסוק באתגרים שונים הקשורים בהעסקה, תגמול ופיתוח ההון האנושי
 • מפגש עם המנהיגות הבכירה במוסדות בהם מתקיים המפגש וקיום שיח סביב אסטרגיית הצמיחה והאתגרים במימושה

סמינר 05

שותפות כמנוף לצמיחה וחדשנות ניהול המרחב שבין אקדמיה תעשייה

מהלך הסמינר:

בפתיחת הסמינר, נרצה להעמיק את העיסוק בהיבטים שונים של ניהול שיתופי פעולה ושותפות כמנוף לקידום מציאות עתידית טובה יותר הנגזרת מתמונת עתיד (חזון ואסטרטגיה). את המשך הסמינר נקדיש לעיסוק בממשק שבין אקדמיה ותעשייה. בהתבסס על המיפוי שנציג בפתיחה ננסה לבחון כיצד ניתן למנף את הון הידע וההון האנושי הקיים במוסדות להשכלה גבוהה לשיתוף פעולה פורה, מתמשך ורב־ממדי עם התעשייה המפותחת מחד ועם שוק חברות ההזנק מאידך.

מושגים מרכזיים:

מרכיבי תמונת עתיד . חשיבה מטפורית . העברה טכנולוגית כתפקיד רביעי (Transfer of technology) . מחקר יישומי ומחקר בסיסי . חממות ליזמות . חברות מסחור

מטרות המפגש:

 • מיקוד בעיצוב שותפויות כמנוף להטמעת תמונת עתיד
 • הצגת שיתוף הפעולה אקדמיה ותעשייה כאתגר הסתגלותי
 • מפגש עם המנהיגות הבכירה במוסדות בהם מתקיים המפגש, קיום שיח סביב אסטרגיית הצמיחה המוסדית והאתגרים בדרך למימושה

סמינר 06

מסע לימודי 1 באירופה בעקבות מודלים של הצלחה בהתמודדות עם אתגרי ליבה

מהלך הסמינר:

 • את‭ ‬חלקו‭ ‬הראשון‭ ‬של‭ ‬המסע‭ ‬נמקד‭ ‬במפגש‭ ‬עם‭ ‬מוסדות‭ ‬האיחוד‭ ‬האירופי‭ ‬בלימוד‭ ‬המדיניות‭ ‬והפרקטיקה‭ ‬הנגזרת‭ ‬ממנה
 • בחלקו‭ ‬השני‭ ‬של‭ ‬המסע‭ ‬נבקר‭ ‬במוסדות‭ ‬מובילים‭ ‬המוציאים‭ ‬מדיניות‭ ‬זו‭ ‬מן‭ ‬הכח‭ ‬אל‭ ‬הפועל

מושגים מרכזיים:

הסכם בולוניה . תפוקות למידה . ECTST . מוביליות . הרסמוס . קונצורציום . רגולציה . אסטרטגיית צמיחה . ניהול שותפויות כתפיסת עולם . אמון ואוטונומיה ביחסים הרגולטוריים . מרחבי מצוינות לאומיים . תכנון מבוסס תרחישים . משמעת אסטרטגית

מטרות המפגש:

 • חשיפה למדיניות, מגמות, תמונות עתיד שונות להשכלה הגבוהה באיחוד האירופי
 • לימוד מפרקטיקות של מצוינות בהתמודדות עם אתגרים מרכזיים כפי שבאות לידי ביטוי במוסדות מובילים
 • שיח הדדי ומפרה עם מובילי דעה במוסדות השונים סביב דילמות ואתגרים
 • העמקת שיתופי הפעולה ורישות האקדמיה הישראלית

סמינר 07

מנהיגות מספרת שינוי

מהלך הסמינר:

הסמינר מהווה למעשה פתיחה של המחצית השנייה של התכנית ושם דגש על המעבר מחשיפה ורעיונות לאינטגרציה ויישום. במוקד המפגש שני אופנים ליישום, האחד אישי דרך גיבוש, חידוד ומיקוד ה״סיפור האישי״ של כל אחת ואחד מהעמיתים והעמיתות והשני ממוקד בעבודה צוותית, חוצת מוסדות על פרוייקטים מערכתיים אותם רוצים חברי הקבוצה לקדם.

מושגים מרכזיים:

מחזון למימוש – הסיפור המנהיגותי השלם . משולש רטורי: אתוס, לוגוס ופאתוס . צוותי משימה . מיקוד שליטה פנימי וחיצוני . מימדי התבוננות (אישית, מוסדית, לאומית) . מעגלי השפעה ודאגה . סכמות חשיבה (חשיבה ביקורתית מול חשיבה לטרלית)

מטרות המפגש:

 • מיקוד בתהליכי העברת מסרים ותקשור השינוי narrating the change
 • המשך למידה מהמסע לאירופה
 • מפגש עם מובילי שינוי בחברה האזרחית
 • מפגש עם המנהיגות הבכירה במוסדות בהם מתקיים המפגש, ביקור במרכזי מצוינות וקיום שיח סביב אסטרטגיית הצמיחה המוסדית והאתגרים העומדים בדרכו בדרך למימושה

סמינר 08

לאן נושבת הרוח אוטונומיה מול רגולציה

מהלך הסמינר:

בפתיחת‭ ‬הסמינר‭, ‬נמשיך‭ ‬לעסוק‭ ‬בהיבטים‭ ‬של‭ ‬הובלה‭ ‬הקשורים‭ ‬בשיתוף‭ ‬פעולה‭ ‬וניהול‭ ‬ממשקים‭ ‬כמנוף‭ ‬מרכזי‭ ‬בהובלת‭ ‬שינויים‭ ‬ועיצוב‭ ‬מציאות‭ ‬עתידית‭ ‬רצויה‭. ‬לאחר‭ ‬מכן‭, ‬נעסוק‭ ‬בהעמקת‭ ‬סוגיות‭ ‬מרכזיות‭ ‬שעלו‭ ‬במפגשים‭ ‬קודמים‭ ‬לרבות‭ ‬היבטים‭ ‬שונים‭ ‬הקשורים‭ ‬ברגולציה‭, ‬משבר‭ ‬מדעי‭ ‬הרוח‭, ‬מהפכת‭ ‬המכללות‭ ‬בחלקו‭ ‬השני‭ ‬של‭ ‬הסמינר‭ ‬נתמקד‭ ‬בתהליכי‭ ‬עיצוב‭, ‬ייזום‭ ‬וגיבוש‭ ‬יוזמות‭ ‬לשינוי‭ ‬מערכתי‭. ‬

מושגים מרכזיים:

ממשקים . שיתוף פעולה ושותפות . אחריות וסמכות . אטונומיה מוסדית . גישות לרגולציה . הבטים שונים של הנגשת השכלה . פיתוח אזורי מול מצוינות מחקרית . שאר רוח . אקרדיטציה

מטרות המפגש:

 • העמקת העיסוק באקו־סיסטם הכולל של ההשכלה הגבוהה בישראל, אוניברסיטאות ומכללות, ומיפוי האתגרים בניהול המרחב
 • עיסוק במשבר מדעי הרוח ובמגמות האקדמיות והכלל חברתיות הנגזרות מכך
 • תרגיל בהתנעת קבוצות המשימה מתוך נקודות התבוננות אישית, מוסדית ולאומית
 • מפגש עם המנהיגות הבכירה במוסדות בהם מתקיים המפגש, ביקור במרכזי מצוינות וקיום שיח סביב אסטרטגיית הצמיחה והאתגרים במימושה

סמינר 09

הכנת מסע לימודי לארה״ב

מהלך הסמינר:

במסגרת המפגש נמשיך לקדם את העבודה הקבוצתית והאישית ונעסוק בלימוד מערכת ההשכלה הגבוהה בארה״ב במסגרת ההכנה למסע המתוכנן.

מושגים מרכזיים:

אוניברסיטה פרטית וציבורית . סוגי הקולג׳ים . מדיניות פדרלית . משבר ההלוואות . דור ראשון להשכלה . מנגנון הרגולציה

מטרות המפגש:

 • העמקת ההכרות עם מערכת ההשכלה הגבוהה בארה״ב
 • מיקוד ההכנות למסע הלמידה ברמה האישית והקבוצתית
 • מפגש עם המנהיגות הבכירה במוסדות בהם מתקיים המפגש וקיום שיח סביב אסטרגיית הצמיחה והדרכים למימושה

סמינר 10

מסע לימודי 2 בארה״ב בעקבות מודלים של הצלחה בהתמודדות עם אתגרי הליבה

מהלך הסמינר:

במסגרת המסע המתוכנן נבקר במספר מוסדות מובילים ונעמיק את הלמידה באסטרטגית הצמיחה ובפרקטיקות שפיתחו להתמודדות עם אתגרי המפתח הניצבים בפני ההשכלה הגבוהה בארה״ב בפרט ובראייה גלובלית ככלל . הגיוון מאפשר להתרשם מהיבטים מובחנים של מצוינות וממגוון דעות ופרספקטיבות של מובילים במוסדות השונים.

מושגים מרכזיים:

ביזור, סטודנטים ככח מניע . המחלקה / פקולטה כיחידות רווח והפסד . GIVING BACK כאסטרטגיה . גלובליזציה . ALUMNI וניהול רשתות בוגרים . LIBERAL ARTS כתפיסה

מטרות המפגש:

 • חשיפה למדיניות, מגמות, תמונות עתיד שונות להשכלה הגבוהה באיחוד האירופי
 • לימוד מפרקטיקות של מצוינות בהתמודדות עם אתגרים מרכזיים כפי שבאות לידי ביטוי במוסדות מובילים
 • שיח הדדי ומפרה עם מובילי דעה במוסדות השונים סביב דילמות ואתגרים

סמינר 11

מפגש סיכום: סיכום אישי, סיכום תובנות ותוצרים ברמה האישית, מוסדית ולאומית

מהלך הסמינר:

מפגש הסיכום יאפשר התבוננות רפלקטיבית על מסע הלמידה האישי, המוסדי והקבוצתי. בנוסף יכלול הכנה והערכות להצטרפות לרשת הבוגרים.

מושגים מרכזיים:

רמות למידה אישית וארגונית . ״צידה לדרך״ . רשת בוגרים . עתודות לישראל

מטרות המפגש:

 • התבוננות רפלקטיבית על תהליכי הלמידה ברמה האישית, המוסדית והקבוצתית
 • הכרות עמוקה עם רשת הבוגרים