על התכנית

התכנית הלאומית לפיתוח מנהיגות אקדמית "מובילים באקדמיה" היא יוזמה משותפת של המועצה להשכלה גבוהה בישראל ושל קרן אדמונד דה רוטשילד. החל משנת 2024 התכנית מופעלת באופן מלא על-ידי המל״ג-ות״ת, כמכרז בו זכתה עמותת שותפויות אדמונד דה רוטשילד. ייעודה של התכנית, הוא בניית רשת של מובילי שינוי מהמוסדות האקדמיים בישראל, שתפעל לקידומה של מערכת מצטיינת וחדשנית התורמת למחקר הבסיסי, למחקר היישומי, לאיכות ההוראה, ולפיתוח החברה והמשק.

 

  • מיזם משותף של המל״ג / ות״ת וקרן אדמונד דה רוטשילד קיסריה לפיתוח מנהיגות בכירה (קיימת ועתידית) במוסדות להשכלה גבוהה.
  • כמות המשתתפים בתכנית עד מחזור ה, כללה  כ־33 עמיתים ועמיתות מהמערך האקדמי והמנהלי של כל 9 האוניברסיטאות ושל שלוש מכללות מתחלפות (אקדמית, הנדסית, כללית), והחל משנת 2024 משתתפים בתכנית כ-39 עמיתים והעמיתות של כל 9 האוניברסיטאות ו-6 מכללות ציבוריות (כלליות, הנדסיות, חינוכיות, אמנויות).
  • התכנית כוללת מפגשי למידה מגוונים בארץ ובחול, תוך שילוב בין מיקוד במציאות המשתנה ובאתגרים המרכזיים הנגזרים מכך ובין היבטים שונים של מנהיגות והובלת שינוי.
  • התכנית מכוונת להעמקת ההכרות עם מערכת ההשכלה הגבוהה, להרחבת נקודות המבט ולהעצמת תחושת המסוגלות של עמיתים ועמיתות להוביל שינויים ולייצר אימפקט
  • החל משנת הלימודים 2018—2019, כשלושים עמיתים ועמיתות (מתשע האוניברסיטאות ונציגות של המכללות) ייקחו חלק מידי שנה בעיצוב הקהילה הלומדת. קהילה זו תהיה מושתתת על סגל אקדמי ומנהלי המאייש או צפוי לאייש בעתיד תפקידי מפתח, ותכלול דיקנים, מנהלי בתי ספר וסגני נשיא / רקטור במערך האקדמי, ומנהלי אגפים וסמנכ״לים במערך המנהלי.
  • חשיפה ממוקדת לאתגרים הניצבים בפני ההשכלה הגבוהה בישראל ברמה הלאומית והמוסדית, לימוד משותף של סיפורי הצלחה מהארץ ומהעולם, חיפוש משותף של פתרונות — כל אלה אמורים לצייד את המשתתפים ברעיונות וכיווני פעולה שיסייעו להולכת שינויים ותהליכי התחדשות וצמיחה בתפקידים השונים אותם ימלאו. בד בבד עם חידוד האתגרים וכיווני ההתמודדות, תעסוק התכנית בהקניה של תפיסות, ידע ומיומנויות רלבנטיות לפיתוח וטיפוח יכולת ההובלה של המשתתפים כיחידים וכקבוצה, תוך התאמת התאוריה, הפרקטיקה והמתודולוגיה למאפיינים הייחודיים של ארגונים פרופסיונליים ככלל, ומוסדות להשכלה גבוהה בפרט. התכנית תובענית, אינטנסיבית ורחבה, ותכלול כ־20 ימי למידה בארץ, מסע למידה בחו״ל של כ־10—14 ימים, וכן לקיחת חלק בתהליכי עבודה, חשיבה ופיתוח בין המפגשים.