כנס מנהיגות שנתי

ברוכים הבאים לכנס ה־ 3 לפיתוח מנהיגות והובלה במערכת ההשכלה הגבוהה ״ממצוינות אישית לאזרחות ארגונית״.

כנס זה אנו עורכים גם בסימן סיום ותחילת מחזורים של תכנית מובילים, והפעם סיומו של מחזור 3 ותחילת ההכשרה של מחזור 4.

הכנס במהותו מכוון להציב במרכז הבמה את הצורך להמשיך לפתח ולהעצים את המנהיגות וההובלה במערכת ההשכלה הגבוהה על כל היבטיה כמנוף לקידום תהליכי הערכות, תוך וחוצי מוסדות, המבטיחים גם לעתיד השכלה גבוהה מצוינת — פורצת דרך, רלבנטית ומייצרת אימפקט.

לאחר ברכות של יו״ר ות״ת פרופסור יוסי מקורי ומר אלי בוך, מנהל הפילנתרופיה, קרן אדמונד דה רוטשילד קיסריה, נתחיל את הכנס בהצגת תמונת המצב של מנהיגות והובלה במערכת ההשכלה הגבוהה בהתבסס על מחקר עומק שערכנו בשיתוף עם מוסד שמואל נאמן. כהמשך ישיר לצורך בהבניית הקשר בין מצוינות אישית ומצוינות ארגונית ולאחר שבשנה שעברה עסקנו בפיתוח מנהיגות ככלל, הצבנו השנה במוקד הכנס את המושג ״אזרחות ארגונית״. אזרחות ארגונית = Organizationalcitizenship behavior או OCB (הוא מונח מתחום הפסיכולוגיה הארגונית אשר נועד לתאר מעורבות של הפרט בסוג של פעילות התנדבותית אשר אינה נכללת בדרישות התפקיד הפורמליות ושיש בה להביא לקידום התפקוד האפקטיבי של הארגון.

במהלך ההרצאות והפאנל ננסה להבין עד כמה מושג זה רלבנטי למוסדות ההשכלה הגבוהה ועד כמה פיתוחו בשלבים מוקדמים, גם במערך המנהלי וגם במערך האקדמי, יכול לייצר תשתית מצמיחה למחויבות ארגונית, ואולי אף להוביל לקבלת אחריות בתפקידי הובלה.