במאגר הידע מוצעים טקסטים מהארץ ומהעולם העוסקים
בהיבטים שונים של הובלה במערכת ההשכלה הגבוהה.

נשמח לקבל משוב, לשמוע על צרכים נוספים ולהיחשף לפריטי
מידע וידע נוספים במייל: Movilim@rothschildcp.com