תכנית המאיץ

המאיץ – תכנית האצה להובלת שינויים משמעותיים
מטרת העל של תכנית המאיץ היא לסייע, לתמוך, להבנות ולאפשר האצה של תהליכי שינוי משמעותיים במוסדות האקדמיים בישראל.