אודות הרשת

אקדמיה מקוונת לניהול בהשכלה הגבוהה  – "חדר כושר ניהולי" מהווה את השלב הבא בהובלת שינויים במוסדות להשכלה גבוהה, ובארגונים בכלל. מרחב האימון יאפשר לעמיתות ועמיתי רשת "מובילים באקדמיה" לרכוש כישורים ולחדד את המיומנויות הניהוליות שלהן/ם, על מנת שאלו יוכלו להוציא אל הפועל את התפיסות והידע שרכשו בתוכנית. מרחב האימון הוא המקום בו יוכלו המובילות/ים לתרגם את החזון לעשייה פרקטית ומדידה, זו הכוללת תוכניות עבודה שיובילו לביצועים יומיומיים.

מצורפת התכנית השנתית

תכנית רשת שנתית 2024