הרשת

על מנת לממש את מטרות הרשת לפיתוח קהילת עמיתים.ות מחויבת, פעילה ולומדת ובהלימה עם הקולות שעלו מהשטח, הקמנו את "השטח קורא".

"השטח קורא" הוא הזדמנות להיענות לקריאה לפעולה שעולה מהשטח וללמוד דרך הרגלים. במסגרת "השטח קורא" נצא לסייר בארגונים שונים ומגוונים, מכלל המגזרים: פרטי, ציבורי וחברתי. נלמד על המבנה הארגוני, על תהליכי פיתוח המנהיגות ועל תהליכי שינוי והובלת שינוי שהתרחשו בארגון. נפגוש אנשים מעוררי השראה, כמו גם עשייה מחוללת שינוי.

יש לכן.ם רעיונות או מחשבות על מקומות שאנחנו חייבים לראות ולהכיר? ארגון שחייבים ללמוד ממנו? יוזמה שאסור לפספס? – דברו איתנו!

הרשמה לסיורי "השטח קורא" נעשית באמצעות רישום מראש.

ביקור בקמפוס החרדי

ביקור בקמפוס שטראוס- קמפוס חרדי

ברור לכול שחסם משמעותי בפני מיצוי יכולות התעסוקה של חרדים, מעבר לנכונותם להשתלב בכוח העבודה, הוא יכולתם להשתלב בתעסוקה איכותית. כפי שהראה איתן רגב, חינוך משמעותי בבית הספר משפיע על השכלה אקדמית, והשכלה אקדמית משפיעה מאוד על יכולת ההשתכרות. כדי להשפיע לטובה על השתלבותם של חרדים בתעסוקה איכותית הממשלה פועלת, יחד עם המועצה להשכלה גבוהה, הוועדה לתכנון ותקצוב במל"ג, האוניברסיטאות והמכללות ושורה של ארגונים, לשם שילוב חרדים במערכת ההשכלה הגבוהה. (פרידמן, 2021) האתגר של שילוב חרדים במערכת ההשכלה הגבוהה, כדי לשלבם אח"כ בשוק העבודה הוא אתגר הן לחברה החרדית והן למערכת ההשכלה הגבוהה. המפגש בין העולמות והערכים השונים מייצרים מורכבויות לא אחת, כמו גם דילמות מהותיות ופרקטיות שיש ליישב על מנת לממש את המטרה.

מודל לוגי