אודות הרשת

רשת של מובילי שינוי מהמוסדות האקדמיים בישראל, שתפעל לקידומה של מערכת מצטיינת וחדשנית התורמת למחקר הבסיסי, למחקר היישומי, לאיכות ההוראה, ולפיתוח החברה והמשק.
מטרות הרשת הן:
  • פיתוח קהילת עמיתים/ות מחויבת ופעילה.
  • רישות.
  • חיבור והכרות.
  • צמיחה אישית ולמידה הדדית.
  • תמיכה ביוזמות העמיתים/ות ליצירת אימפקט.
פעילות רשת העמיתות והעמיתים של התכנית היא השלב הבא בתהליך הובלת שינויים במוסדות להשכלה גבוהה. מרחב הרשת הינו החלק המשלים לתכנית והוא מאפשר לעמיתות ועמיתי הרשת לממש את הזהות המנהיגותית שעיצבו במהלך התכנית, את התפיסות, הידע והפרספקטיבה הרחבה שקיבלו על המערכת האקדמית בישראל ובכלל.
במרחב הרשת מתקיימת פעילות ענפה המאפשרת לעמיתות ולעמיתים להמשיך את תהליך הלמידה וההתפתחות שלהם, על מנת שיוכלו להוציא אל הפועל את התפיסות והידע שגיבשו במהלך השתתפותם בתכנית. פעילות הרשת כוללת מפגשי למידה, פיתוח כישורי ניהול, תחזוק הקשרים והחיבורים האישיים, תמיכה בעשייה מחוללת שינוי וליווי אישי של תהליכי ההתפתחות של עמיתי ועמיתות הרשת.
נכון לינואר 2024, הרשת מונה כ-160 עמיתות ועמיתים מהמוסדות האקדמיים בישראל, חברי סגל מנהלי ואקדמי בכירים.