מובילים באקדמיה

התכנית הלאומית לפיתוח מנהיגות אקדמית "מובילים באקדמיה" היא יוזמה משותפת של המועצה להשכלה גבוהה בישראל ושל קרן אדמונד דה רוטשילד. ייעודה של התכנית הוא בניית רשת של מובילי שינוי מהמוסדות האקדמיים בישראל שתפעל לקידומה של מערכת מצטיינת וחדשנית התורמת למחקר הבסיסי, למחקר היישומי, לאיכות ההוראה ופיתוח החברה והמשק.

הרעיון המארגן